Ana sayfa » Arşiv Mart 2021

Ay: Mart 2021

isci_avukati

İşten Çıkış Kodları

İşveren ve işçi arasında yapılan iş sözleşmesi, taraflardan birinin isteğiyle sonlanabilir. İşten çıkış sürecinde işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) 10 gün içerisinde işten ayrılış bildirgesi vermesi gerekiyor. İşten ayrılış bildirgesi SGK’ya kodlar ile sunuluyor. Bu kodlar işçinin hangi gerekçeyle işten çıkarıldığını gösteriyor. işçi avukatı İşten Çıkış Kodları Neden Önemlidir? İşveren ve işçinin hak ve sorumluluklarının …

İşten Çıkış Kodları Devamı »

idare hukuku avukati istanbul

Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı

Anayasa’nın yargı kollarındaki mahkemelere ilişkin hükümlere ve yargılamaya usûllerine ilişkin mevzuata bakıp incelediğimizde Anayasa yargısı, idari yargı ve adli yargıya nazaran işlevleri daha kısıtlı olan yargı kolları karşımıza çıkar. Bunlar Uyuşmazlık Yargısı ve Mali Yargı’dır. Askeri yargı ise Askerî Yargıtay’ı düzenleyen 156 ve Askeri Yüksek İdare Mahkemesi’ni düzenleyen 157’nci maddesi, Anayasa’da değişiklik yapan 16.4.2017 tarihli …

Mali Yargı / Uyuşmazlık Yargısı Devamı »

insan_haklari_eylem_plani

İnsan Hakları Eylem Planı

Halkın ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak hazırlandığı belirletilen İnsan Hakları Eylem Planı 9 amaç, 50 hedef ve 393 faaliyeti içeriyor. Eylem, iki yıl uygulanacak ve faaliyetler için gerekli kurum ve kuruluşlar belirlenecek. Uzun süredir reform adı altında konuşulan hukuk düzenlemesi –eylem planı– on bir ilkeden oluşuyor. Bahsedilen ilkeler ise şöyle: 1- İnsan, doğuştan sahip …

İnsan Hakları Eylem Planı Devamı »

kripto_para_hukuku

Kripto Para Hukuku

Kripto Para Nedir? Kripto paralar günümüz para birimlerinin aksine hiçbir ülkenin para birimi olmadan dijital ortamda varlığını sürdüren evrensel para birimini oluşturur. Blockhain isimli teknoloji kullanılarak oluşturulan bu paralar tamamen dijital ortamda bulunduğu için somut bir karşılığı yoktur. Alışılagelenin dışında herhangi bir kamu denetimi olmaksızın kişiler veya kuruluşlar tarafından varlığı sürdürülen, isteyen herkesin bir hesap …

Kripto Para Hukuku Devamı »

büyükcekmece_avukat

Kaçakçılık Suçları, Nitelikli Hâller, Etkin Pişmanlık ve Kaçakçılık Suçlarında Müsadere

Kaçakçılık suçları, 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında ele alınmıştır. Kaçakçılık suçları ithalat kaçakçılığı ve ihracat kaçakçılığı olarak 2 ana bölümde ele alınmıştır. Büyükçekmece Avukat Gümrüklenmiş Değer Nedir? Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’nun 2/b maddesi gereğince gümrüklenmiş değer; ithal eşyalar için CIF kıymeti ile gümrük vergilerinin toplamını, ihraç eşyaları için FOB kıymeti ile gümrük vergilerinin tamamını ifade eder. …

Kaçakçılık Suçları, Nitelikli Hâller, Etkin Pişmanlık ve Kaçakçılık Suçlarında Müsadere Devamı »

beylikdüzü avukat

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin Yapısı İnsan Haklarını ve Temel Özgürlüklerini Korumaya Dair Sözleşme, Avrupa Konseyi tarafından 4 Kasım 1950’de imzaya açılmış Türkiye’nin de 1954’te onayladığı bir sözleşmedir. Konseyin sözleşmeyi hazırlamaktaki temel amacı adından da anlaşılacağı gibi insanların temel haklarını ve özgürlüklerini korumak ve geliştirmektir. Sözleşme siyasi ve kişisel hakları düzenlemekle birlikte bunların denetlenmesi için bir …

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Yargısı Devamı »

beylikdüzü avukat

Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi -2

beylikdüzü avukatlık bürosu Anayasa Mahkemesine Bireysel Başvuru / Beylikdüzü Avukatlık Bürosu 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğiyle Anayasanın 148. maddesine eklenen 3. ve 4. fıkralarla Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruların yolu açılmıştır. Anayasa’da bahsedilen maddeye göre; “Herkes, Anayasada güvence altına alınmış temel hak ve özgürlüklerden, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamındaki herhangi birinin kamu gücü tarafından, ihlal edildiği …

Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi -2 Devamı »

beylikdüzü avukat

Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi – 1

Beylikdüzü Avukat Numaraları Anayasa yargısı, temelde anayasaya aykırı olan yasaları belirleyip iptaline karar vermeyi hedef alır. 1961 Anayasası’yla anayasal sisteme dahil olan Anayasa Mahkemesi, yüksek mahkemelerin en üstünde yer alır. Fakat bu Anayasa Mahkemesini temyiz anlamında son mercii haline getirmez. Anayasa Mahkemesinin diğer mahkemelerle bağlantısı tamamen itiraz halinde yollanan işlerde anayasa uygunluk durumunun kontrolü üzerinden …

Anayasa Yargısı / Anayasa Mahkemesi – 1 Devamı »

Adlî Yargı / 2

Ceza Mahkemeleri  Ceza mahkemeleri kanunlarda suç olarak sayılan fiillere yönelik davranışlar sergilenmesi takdirde suçluların alacağı cezaların belirlenmesi için açılan davalara bakmakla yükümlüdür. Ceza mahkemeleri de hukuk mahkemeleri gibi genel ve özel olarak iki gruba ayrılır.  beylikdüzü hukuk büroları Ceza Mahkemeleri Nerede ve Ne Koşullarda Kurulur? Ceza mahkemeleri ile sulh ceza hakimliği, her il merkezi ile …

Adlî Yargı / 2 Devamı »

Adlî Yargı / 1

beylikdüzü avukat büroları Türk Hukuk Sistemi Kıta Avrupası Hukuk Sistemi’ne paralel olarak hazırlanmış bir hukuk kuralları bütünüdür. Bu kurallar toplumu kapsamak amacıyla genel ve soyut kurallardır. Adlî yargı da genel ve olağan yargı koludur. Yani diğer yargı kolları alanına girmeyen konular adlî yargıda çözülür. Adlî yargı üç kola ayrılmıştır: Kişiler arasında doğan uyuşmazlıklarla alakalı konularla …

Adlî Yargı / 1 Devamı »