Ana sayfa » Arşiv Şubat 2021

Ay: Şubat 2021

İdari Yargı Mahkemeleri

İdarî Yargı Nedir? Hukuk devleti olmanın bir gereği idareyi denetlemektir. Bu bağlamda idarenin hukuka aykırı eylem veya işlemlerinden kaynaklı uyuşmazlıkların çözümlenmesi amacıyla kendine özel yargılama usulüne sahip mahkemelerin kurulması ihtiyacı doğmuştur. Bu mahkemeler idari yargı mahkemeleridir. İdari yargı, özel usul hukuku hükümlerine tabidir. İdari yargının alanına giren usul hükümleri, 2577 sayılı İdari Yargılama Usul Kanunu’nda …

İdari Yargı Mahkemeleri Devamı »

Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir?

Bu yazımızda şikayete bağlı suçlar neler olduğunu açıklayacağız. Açıklamalara geçmeden önce konunun daha detaylı anlaşılabilmesi için şikayet nedir, şikayetten vazgeçmenin hukuki sonuçları nelerdir, şikayet süresi ne kadardır gibi hususları ele almakta fayda görüyoruz.  Şikayet; bir suçtan dolayı mağdur olan veya suçtan zarar gören kişinin süresi içerisinde yetkili makamlara başvurarak soruşturma açılmasını isteme hakkıdır. Kimler Şikayette …

Ceza Hukukunda Şikayete Bağlı Suçlar Hangileridir? Devamı »

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 4

Silivri Avukat e-) İşçinin İşyerinde Cinsel Tacize Uğraması İşçinin işyerinde başka çalışan tarafından veya üçüncü bir kişi tarafından tacize uğraması ve işçinin bu durumu işverene bildirmesine rağmen işyerinde gerekli önlemlerin alınmaması halinde işçi iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Cinsel taciz daha önce değindiğimiz üzere çok yönlü olabilir. Ancak bu madde kapsamında işyerinde cinsel tacizin olması …

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 4 Devamı »

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 3

başakşehir avukat c-) İşverenin İşçiye Cinsel Tacizde Bulunması Cinsel tacizin birden fazla tanımı yapılabilmekle tüm tanımların ortak noktası cinsel temele dayanan ve mağdur tarafından istenilmeyen tek yönlü davranışlardan oluşmaktadır. Türk Ceza Kanunu kapsamındaki cinsel taciz suçları, başkaca bir kriter aramaya gerek kalmadan iş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle feshine imkanı tanımaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki …

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 3 Devamı »

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 2

beylikdüzü hukuk 2-) Ahlak ve İyi Niyet Kurallarına Uymayan Haller ve Benzerleri a-) İşverenin İş Sözleşmesinin Esaslı Noktalarından Biri Hakkında İşçiyi Yanıltması: İşverenin iş sözleşmesinin yapıldığı esnada sözleşmesinin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış bilgileri vermesi, yanlış vasıflar veya şartlar göstermesi ya da yanlış sözler söylemesi haklı fesih nedenidir. Burada önemli olan husus iş sözleşmesinin işverenin …

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi Bölüm 2 Devamı »

beylikdüzü avukat

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi beylikdüzü avukat

beylikdüzü avukat İşçi ile işveren arasında iş ilişkisine dayanan bir iş sözleşmesi mevcuttur. İş sözleşmeleri yazılı olabileceği gibi sözlü de olabilir. İş sözleşmeleri belirli iş sözleşmeleri şeklinde ya da belirsiz iş sözleşmeleri şeklinde meydana gelebilir.  Mutlaka yazılı olmaları gereken belirli süreli iş sözleşmeleri; süresi belirli olan işler veya bir işin tamamlanması ya da belirli bir …

İş Sözleşmesinin İşçi Tarafından Haklı Nedenlerle Feshi beylikdüzü avukat Devamı »

Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine

1982 yılında Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 1982 Anayasası, güncel hayatımızı şekillendiriyor ancak geçtiğimiz günlerde yeni bir anayasa tasarısı haberiyle karşılaştık. 1921 Anayasası referans alınarak oluşturulacak yeni anayasa aynı zamanda 1921 Anayasası’nın kabul edilişinin 100. yılına denk geliyor. Yeni anayasa hükümetin 2023 hedeflerinden birini oluşturuyor. Beylikdüzü Avukatlar Yeni Anayasa Paketinin İçerisinde Neler Var? Hükümetin reform …

Yeni Anayasa Tartışmaları Üzerine Devamı »