Ana sayfa » Arşiv Ocak 2021

Ay: Ocak 2021

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu

Noterlik Kanunu’nun 1. Maddesine göre; “Noterlik bir kamu hizmetidir. Noterler, hukuki güvenliği sağlamak ve anlaşmazlıkları önlemek için işlemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen başka görevleri yaparlar.” Tanımdan anlaşılacağı üzere noterler kamu hizmeti ifa etmektedirler. Noterlerin kamu hizmeti ifa ederken yapmış oldukları işlemlerden doğan sorumlulukları oldukça önem arz etmektedir. Noterlik Kanunu’nun 162. Maddesinde ise noterlerin hukuki sorumlulukları düzenlenmiştir. …

Noterlerin Hukuki Sorumluluğu Devamı »

Tasarrufun İptali Davası Nedir?

Borçlunun borcunu ödememek amacıyla üçüncü kişilerle yaptığı işlemlerin / tasarrufun iptali için, alacaklı tarafından açılan davadır.  Bu dava ile borcunu ödemeyen borçlunun son 5 yıl içerisinde yaptığı satış işlemlerinin geçersiz olması talep edilir. Böylece alacaklı, satılan malların icra yoluyla paraya çevrilmesini ve borcunun ödenmesini amaçlar.  Davayı alacaklı taraf açar, borçlu ve malın satıldığı üçüncü kişi …

Tasarrufun İptali Davası Nedir? Devamı »

Mobbing Nedir?

Mobbing; aynı işyerinde bulunan veya aynı organizasyona bağlı olan bir veya birden fazla kimsenin bir kişiye belli bir amaçla, sistematik bir şekilde yılgınlık, korku, tedirginlik, endişe, bunalım, bıkkınlık, sıkıntı veya kaygı oluşturacak söz, tutum veya davranışlarla psikolojik ve duygusal baskı kurarak onu belli şekilde davranmaya ya da davranmamaya, ortak alandan uzaklaştırmaya, güçsüzleştirmeye, değersizleştirmeye, aşağılamaya veya …

Mobbing Nedir? Devamı »

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları Ülkemizde ölüm veya yaralanma şeklinde sonuçlanan kazaların en başında trafik kazaları gelmektedir . Ancak buna rağmen kazazedeler veya hak sahipleri trafik kazalarından kaynaklanan haklarını detaylı bir şekilde bilememektedir. Bu nedenle, bu yazımızda trafik kazalarından kaynaklanan tazminat taleplerini detaylı bir şekilde ele alacağız. Trafik kazası tazminat davalarınız için bizi arayabilir, Beylikdüzü …

Trafik Kazasından Kaynaklı Tazminat Davaları Devamı »

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi Kapsamında Ayrımcılık Yasağı

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMES’NİN 14. MADDESİ KAPSAMINDA AYRIMCILIK YASAĞI Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ‘’Ayrımcılık Yasağı’’ başlığını taşıyan 14. maddesi şöyledir: ‘’Bu sözleşmede tanınan hak ve özgürlüklerden yaralanma, cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasal veya diğer kanaatler, ulusal veya sosyal köken, ulusal bir azınlığa mensupluk, servet, doğum veya herhangi başka bir durum bakımından hiçbir ayrımcılık yapılmadan …

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 14. Maddesi Kapsamında Ayrımcılık Yasağı Devamı »